We’ve detected that you’re located in Poland. You can choose to view this site in a different language by clicking here.

Close
+48 (0) 22 635 62 08   |   plinfo@gripple.com Polish

Trejaże używane w winnicach

Produkty Gripple, Gripple Plus i GPAK używane są w winnicach na całym świecie

Wartości GLIDE

GLIDE - o co w tym chodzi…

GLIDE jest spółką pracowniczą reprezentującą wszystkich udziałowców pracujących w spółkach partnerskich. Nazwa GLIDE to skrót od „Growth Led Innovation Driven Employee Company Limited", czyli - w wolnym tłumaczeniu - Innowacyjna spółka pracownicza z ograniczoną odpowiedzialnością ukierunkowana na rozwój.

Definicja ta stanowi kwintesencję cech, jakimi charakteryzują się osoby pracujące w naszej firmie. Każdy udziałowiec dowolnej spółki, w którą zainwestowano, staje się automatycznie członkiem GLIDE. Niezależnie od ilości udziałów, jeden członek ma zawsze jeden głos w sprawach GLIDE.

W interesie każdego z nas jako udziałowca leży wkład w rozwój i promowanie innowacyjności we wszystkich aspektach naszej działalności. Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii w odpowiedzialny i konstruktywny sposób. Jednocześnie wszyscy jesteśmy zobowiązani do wysłuchania i przeanalizowania zasadności tych opinii.

„Naszym celem jest praca w wymagającym i innowacyjnym przedsiębiorstwie międzynarodowym, które opiera się na sprawiedliwości, wzajemnym szacunku, rozwoju i zabawie.”

Początki GLIDE…

Spółka GLIDE powstała latem 2011 r. Wszyscy udziałowcy są członkami GLIDE, która jest spółką prywatną z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy gwarancyjnej. Oznacza to, że została ona założona na takich samych zasadach jak np. klub sportowy, w którym odpowiedzialność poszczególnych udziałowców ograniczona jest do wysokości 1 GBP.

Od połowy lat 90. Hugh Facey, założyciel i prezes wykonawczy spółki Gripple Limited i Loadhog Limited, pracował nad sposobem przekazania swojego dziedzictwa kolejnym pokoleniom pracowników. Przy tworzeniu GLIDE należało wziąć pod uwagę wiele aspektów, w tym m.in. kulturę, a także sposób, w jaki należy przekazać kluczowe wartości firmy każdemu z obecnych i przyszłych pracowników. Promowanie rozwoju nowych produktów oraz eksperymentowanie z nowymi procesami stanowią najważniejsze elementy innowacyjności.

Hugh Facey, a następnie Roger Hall, wiceprezes Gripple Ltd i Loadhog Ltd., podjęli decyzję o przekazaniu na rzecz GLIDE swoich udziałów w formie darowizny. Darowizny te przekazywane będą corocznie przez okres 10 lat, aż do 2021 r. Udziały takie mają charakter „udziałów stałych", których nie można sprzedać. Z czasem będą one generować dla GLIDE znaczne przychody z dywidend.

Dlaczego utworzono GLIDE?

 • Aby zrobić pożytek z naszej wyjątkowej kultury i przekazać ją przyszłym pokoleniom;
 • Aby sprawować funkcję powiernika / opiekuna przekazanych w formie darowizny udziałów Hugh Facey'ego i Rogera Halla celem zagwarantowania ich niezbywalności;
 • Aby sprawować rolę animatora rynku w odniesieniu do sprzedaży i kupna udziałów członkowskich;
 • Aby realizować swoje prawo do stosowania Złotej Akcji (objaśnienie w dalszej części) w celu zapobieżenia dezintegracji spółek z powodów czysto finansowych;
 • Aby powołać wybierany przez pracowników zarząd reprezentujący jej członków;
 • Aby zobowiązać zarząd do ustalenia najkorzystniejszego sposobu podziału dochodów z dywidendy z darowanych udziałów w imieniu swoich członków.

GLIDE została utworzona, by zapewnić ochronę i zagwarantować rozwój kultury pracowniczej, zadbać o interesy swoich członków oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników. To wspaniałe uczucie, gdy wiesz, że jesteś właścicielem swojej firmy.

Nasze cele i Statut Spółki

Działanie GLIDE podlega kontroli w oparciu o wytyczne i cele określone w dokumencie zwanym Statutem Spółki. GLIDE dokłada starań, by zachęcać każdą spółkę-inwestobiorcę do osiągania poniższych celów: 

 • Roczny wzrost obrotów o 10%;
 • 25% obrotów rocznych pochodzi ze sprzedaży produktów nie starszych niż 4 lata; innowacyjność stanowi klucz do długotrwałego dobrobytu i niezależności;
 • Przekazywanie 1% zysków budżetowych na cele charytatywne;
 • Promocja i wspieranie własności pracowniczej w innych przedsiębiorstwach.

Ponadto w ramach swoich obowiązków GLIDE ponosi odpowiedzialność za inwestowanie dochodów na rzecz:

 • Spółek portfelowych poprzez inwestowanie w nowe produkty, urządzenia i procesy;
 • Swoich członków poprzez inwestowanie w obiekty sportowe, społeczne i inne obiekty rekreacyjne;
 • Innych przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym i usługowym oferujących unikalne, opatentowane produkty lub usługi owartości dodanej
 • Swoich członków, uwzględniając ich trudną sytuację społeczną, zdrowotną i finansową.
Wartości GLIDE first image
Wartości GLIDE second image
Wartości GLIDE third image
Wartości GLIDE four image

Nowości

Działalność charytatywna i aktywność społeczna

Praca na rzecz społeczności to znacznie więcej niż tylko cel, który musimy osiągnąć – to część nas samych.

Etos regularnego działania na rzecz społeczności został zapoczątkowany 26 lat temu w naszej siedzibie głównej w Sheffield i nadal obowiązuje w naszych oddziałach w Strasbourgu, Chicago i New Delhi.

Co roku część zysków przekazywana jest na cele dobroczynne. Nasz wewnętrzny komitet ds. działalności charytatywnej spotyka się regularnie w celu omówienia akcji zbierania funduszy oraz określenia ich przyszłych beneficjentów. Staramy się nieść pomoc wszędzie tam, gdzie to możliwe, często skupiając się na działalności charytatywnej lub celach, które są mniej nagłaśniane i często pomijane.


Innym wymiarem naszych działań charytatywnych są tzw. projekty „napędzane ludźmi”, w ramach których licznie wychodzimy z biur i angażujemy się w prace remontowe. Niedawno odnowiliśmy pokój dzienny i ogród w domu opieki dla osób niepełnosprawnych Leonard Cheshire w Sheffield.


W ubiegłym roku podjęliśmy rywalizację w ramach Master Cutler's Challenge, czyli wspieranej przez nas inicjatywy, w ramach której każda firma rozpoczyna działalność z kwotą 100 GBP i ma za zadanie ją pomnożyć, by uzyskane przychody przekazać na wybrane cele charytatywne. Jest to zawsze test dla naszych umiejętności zabawy i pomysłowości. Rok 2014 nie różnił się pod tym względem od poprzednich - impreza obejmowała akcję zbierania funduszy pod tytułem „Jestem menadżerem, zabierzcie mnie stąd", zawody „ice bucket challenge", podróże po kuchniach świata, czy robienie na drutach czapeczek dla wcześniaków (jeden z uczestników zdobył się nawet na wytatuowanie logo firmy na lewym pośladku...), dzięki czemu udało się zebrać sporo pieniędzy na szczytne cele. Byliśmy również bardzo dumni z faktu, że starania członków naszego zespołu zostały docenione podczas wieńczącej imprezę ceremonii rozdania nagród Master Cutlers Awards, w trakcie której Gripple został uhonorowany nagrodą główną.

Komitet ds. działalności charytatywnej jest zawsze otwarty na prośby o pomoc i wsparcie ze strony organizacji dobroczynnych. Zachęcamy do kontaktu i chętnie służymy pomocą.

Bliższe informacje na temat ostatnio wspieranych przez nas organizacji dobroczynnych można uzyskać w Przeglądzie Zbiórek Funduszy na rok 2014.

Działalność charytatywna i aktywność społeczna first image
Działalność charytatywna i aktywność społeczna second image
Działalność charytatywna i aktywność społeczna third image
Działalność charytatywna i aktywność społeczna four image

Koncepcje i innowacje

Kreatywny zespół odpowiedzialny za projektowanie i doskonalenie produktu w Gripple

Nasz wewnętrzny, dziesięcioosobowy zespół ds. koncepcji i innowacji z siedzibą przy Hawke Street w Sheffield dokłada starań, by przekuć pomysły w rzeczywistość, zachowując przy tym najwyższe światowe standardy innowacyjności.

Dzięki bogatemu zapleczu technicznemu umożliwiającemu projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) oraz błyskawiczne tworzenie prototypów, nasz zespół jest w stanie analizować koncepcje i napotykane problemy na miejscu. Przy ścisłej współpracy z zespołami ds. sprzedaży i marketingu dokładamy wszelkich starań, by rozwiązania proponowane klientom były kompletne.

Od początku swego istnienia, tj. od 1988 roku, podstawą działalności Gripple jest innowacyjność. Stawiamy sobie za cel, by 25% rocznych obrotów naszej firmy pochodziło ze sprzedaży produktów nie starszych niż 4 lata. Założenie to wykształciło w nas głęboko zakorzenioną potrzebę ciągłego poszukiwania nowych sposobów realizacji zadań oraz lepszej obsługi naszych klientów.


Kluczem do naszego sukcesu jest z pewnością bliska współpraca z klientami, którzy są w centrum wszystkich naszych działań i których problemy chętnie rozwiązujemy. Potrafimy także słuchać i dlatego zachęcamy do odwiedzania naszych placówek. Jeśli masz problem lub sądzisz, że coś można zrobić lepiej, skontaktuj się z nami, a nasz zespół postara się przeanalizować problem i opracować rozwiązanie. Właśnie to jest naszą pasją, dlatego zachęcamy – rzuć nam wyzwanie! Skontaktuj się z nami tutaj.

Nasza polityka jakości

Nasze produkty poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości na każdym etapie produkcji, dzięki czemu mamy pewność, że wyrób, który trafia do klienta, jest zawsze najwyższej jakości. Każdego dnia upewniamy się, że spełniamy najwyższe standardy.

Nasza polityka jakości first image
Nasza polityka jakości second image
Nasza polityka jakości third image
Nasza polityka jakości four image

Ludzie:

 • Wyposażenie ich w narzędzia (szkolenie, coaching i sprzęt) niezbędne do realizacji odpowiednich zadań w sposób zapewniający minimalizację zbędnych operacji.
 • Zachęcanie pracowników Gripple do opracowywania nowych metod pracy oraz sprawnego przeprowadzania kontrolowanych zmian.
 • Informowanie na bieżąco o celach i metodach ich osiągania dzięki wzajemnej współpracy.
 • Realizacja wszystkich podejmowanych działań w najlepszy możliwy sposób.

Klienci:

 • Ścisła i otwarta współpraca, mająca na celu zbudowanie długotrwałych relacji partnerskich.
 • Oferowanie klientom produktów, które w pełni spełniają ich oczekiwania.
 • Szybka, dokładna i pełna szacunku reakcja w przypadku jakichkolwiek nieporozumień.

Dostawcy:

 • Ścisła współpraca i nawiązanie długotrwałych relacji partnerskich.
 • Dzielenie się umiejętnościami, praktykami i zasobami w celu zapewnienia najwyższej jakości dostępnych produktów lub usług.
 • Współpraca realizowana w przejrzysty sposób, wyciąganie wniosków z wcześniejszych błędów i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu.
 • Dostawcy będą proszeni o wizytę w Gripple, aby dokładnie zaznajomić się z zakresem naszej działalności i zrozumieć, jak bardzo jesteśmy zależni od wysokiej jakości dostarczanych przez nich części i terminowości ich dostaw.

Systemy:

 • Ograniczenie struktur systemowych do niezbędnego minimum; wdrożenie zasad zapewniających innowacyjność ukierunkowaną na rozwiązanie.
 • Uczenie się na błędach i wprowadzanie skutecznych metod zapobiegających ich ponownemu wystąpieniu.
 • Wykorzystywanie systemu jakości i powiązanych z nim metod do monitorowania postępów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
 • Wykorzystywanie systemu do identyfikacji i doskonalenia wszystkich obszarów działalności.
 • Opracowanie kontroli w ramach procesów w celu zagwarantowania produktów dobrej jakości.

Gripple Automation

Maszyny tworzone dla producentów przez producentów.

Gripple Automation, ubiegłoroczny laureat nagrody Baxendale w kategorii innowacji, oferuje usługi projektowania i produkcję maszyn na indywidualne zamówienie, które umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych i zwiększenie wydajności.

Gripple Automation umiejętnie łączy doświadczenie na brytyjskim rynku produkcyjnym, pozycję eksportera wysyłającego swoje produkty do ponad 100 krajów świata oraz wiedzę specjalistyczną w dziedzinie projektowania i budowy wysokowydajnych maszyn precyzyjnych.

Ta wyjątkowa kombinacja pozwala na dogłębne zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta i stworzenie inteligentnych urządzeń pozwalających na osiąganie lepszych wyników we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, począwszy od produkcji przez utrzymanie ruchu aż po księgowość.

 • Specjalizacja w automatyce przemysłowej dla branży produkcyjnej
 • Urządzenia projektowane przez producentów dla producentów
 • Dogłębna znajomość wymagań pozwalająca na udoskonalenie samego procesu projektowania i wyrobu końcowego
 • Inżynierowie specjalizujący się w branży mechanicznej, elektrycznej, programowania i projektowania z praktyczną wiedzą produkcyjną
 • Wybór łańcucha dostaw wysokiej jakości sprzętu i części
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Energooszczędne urządzenia
 • Efektywna kontrola procesu celem poprawy wydajności 

 

Niezależnie od tego, jak duże są Twoje wymagania, skontaktuj się z nami w celu dokonania wstępnej oceny.

Nasza strona: www.grippleautomation.com

Gablotka Gripple

Kontakt z nami

Banner image for Majerankowa 12a 04-889 Warszawa

Szukasz innego biura?

Current Map Selected Is Poland
AmericasAmericasBenelux (NL)CanadaFranceGermanyItalyJapanJapanPolandPortugalSpainUnited KingdomUnited Kingdom
Gripple have been awarded the Queens Award